Gwynedd County Council

Gwynedd County CouncilSwyddfa’r CyngorCaernarfonLL55 1SH01766 77100

http://www.gwynedd.gov.uk

Chief Executive: Harry Thomas

Leader: Cllr. Dyfed Edwards

Control by the Plaid Cymru Group

Party Seats
Plaid Cymru 41
Independent 26
Llais Gwynedd 6
Labour 1
Lib Dem 1

64 Community and Town Councils

Arfon

Abergwyngregyn

Miss Eirlys Mai Williams
1 Tanaber
Abergwyngregyn
Llanfairfechan
Gwynedd
LL33 0LB
(01248) 681145

Bangor (City)

Mr Gwyn Hughes BA (Hons), MRTPI
Bangor City Council
Council Offices
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT
(01248) 352421
council@bangorcc.plus.com

Bethesda

Mr Aled Parry
15 Bryn Caseg
Ffordd Abercaseg
Bethesda
Gwynedd
LL57 3RW
(01248) 601732
cyngorbethesda@btinternet.com

Betws Garmon

Mrs Menna Ellis
Gelli Ffrydiau
Nantlle
Caernarfon
Gwynedd LL54 6BT
(01286) 880030
mennaellis@btconnect.com

Bontnewydd

Mr Bryn Hughes
11 Bro Wyled
Rhostryfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7LP
(01286) 831861
hughesbryn@yahoo.co.uk

Caernarfon (Royal Town)

Mrs Katherine Owen
c/o Institute Buildings
Allt Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AT
(01286) 672943
townclerk@caernarfontowncouncil.gov.uk

Llanberis

Mr Dei Tomos
Ty’n Twll
Nantperis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4UL
(01286) 871250 or 07831 426649
deitomos@btopenworld.com

Llandygai

Mr G.D. Evans
Heddfan
Niwbwrch
Ynys Mon
LL61 6TN
(01248) 440611

Llandwrog

Mr David Roberts
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DS
(01286) 881920
david.carmel@tiscali.co.uk

Llanddeiniolen

Mr John B Jones
Ceris
Deiniolen
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3LU
(01286) 871416
benmar402@btinternet.com

Llanllechid

Morfudd Wyn Roberts
Llwyn Meurig
1 Rhos y Nant
Bethesda
Gwynedd
LL57 3PP
(01248) 600501
cyngorllanllechid@gmail.com

Llanllyfni

Mrs Alwen Johnson
Tynygors
Bwlch Derwin
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9EJ
(01286) 660644

Llanrug

Mrs Emma Williams
Llyfni
22 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH
(01286) 673344 or 07734 462460
deianllyfni@aol.com

Llanwnda

Mrs Bethan Williams
Pencaenewydd
Rhos Isaf
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7NG
(01286) 831443
bethancwilliams@tiscali.co.uk

Pentir

June M. Jones
2 Constantine Terrace
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2HL
(01286) 669180
jiwnjones@gmail.com

Waunfawr

Shoned Griffith
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4AZ
(01286) 650136
griffith.tyawelog@btinternet.com

Y Felinheli

Mrs Heather Lynne Jones
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
(01286) 872655 or 07867 982518
clercfelinheli@aol.com

Arfon

Dwyfor

Aberdaron

Mr Iwan Hughes
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU
(01758) 740196
iwan.hughes2@btinternet.com

Beddgelert

Mr Kenneth Lloyd Williams
18 Stryd Glaslyn
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9EG
(01766) 513633

Botwnnog

Mrs Gwenda Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8ET
(01758) 730357

Buan

Mrs Rhian Holt
Cil Llidiart
Lon Cefn Morfa
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8UW
(01758) 721033
Rhian@nefyn.eclipse.co.uk

Clynnog

Ken Williams
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG
(01286) 660141
ccclynnogfawr@hotmail.co.uk

Criccieth (Town)

Mr Robin Hughes
5 Stryd Fawr
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RN
(01766) 522641
robinyclerc@btinternet.com

Dolbenmaen

Miss Bethan Griffith
24 Lôn Ceredigion
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5PP
(01758) 613027 or 07917 612819
bethg@talk21.com

Llanaelhaearn

Miss Mary C Jones
Merbwll
Penlon Trefor
Clynnog Road
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5AB
(01286) 660768 or 07879 825459
mary.jones17@btinternet.com

Llanbedrog

Mr John Harris
Henllys Isaf
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7PG
(01758) 740061
johnharris.henllys@gmail.com

Llanengan

Ms Einir Wyn
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7HT
(01758) 712434 (home)
(01758) 712707 (office)
caedu@dialstart.net

Llannor

Mr Haydn Jones
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE
(01758) 614291
haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Llanystumdwy

Mr Richard J. Roberts
Aelybryn
Llanystumdwy
Cricieth
Gwynedd
LL52 0SS
(01766) 522258
richardaelybryn@yahoo.co.uk

Nefyn (Town)

Mr John Griffiths
Graig Las
High Street
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
(01758) 720507

Pistyll

Ms Elin Tudur
1 Fron Oleu
Ffordd Caernarfon
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5LN
(01758) 701698
elin@llynjoinery.com

Porthmadog (Town)

Mrs Glenda Burke
44 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE
(01766) 512683
clerccyngtreport@gmail.com

Pwllheli (Town)

Mr Robin Hughes
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5DH
(01758) 701454
cyngortrefpwllheli@btconnect.com

Tudweiliog

Mrs Glenys Peters
Llwyn Helyg
Llangwnnadl
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8NS
(01758) 770252

Meirionydd Community Council

Aberdyfi

Mr Neil Storkey
Council Office
Literary Institute
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0LN
(01654) 767816
aberdyficouncil@btconnect.com

Abermaw/Barmouth (Town)

Ms. Sue Phillips
Clerk to the Council
Flat 2 Glanllyn
Water Street
Barmouth
Gwynedd
LL42 1AT

Arthog

Mrs Susan Jones
1 St. Mary’s Terrace
Arthog
Gwynedd
LL39 1BQ
07557 640740 or (01341) 250406
suejones.arthog@virgin.net

Y Bala (Town)

Iona Roberts
Council Office
Henblas
High Street
Bala
Gwynedd
LL23 7AE
07786 662905
cyngor.bala@tiscali.co.uk

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Mr. Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae’r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

Bryncrug

Mrs Eileen Jones
Hafan Deg
Abertrinant
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RG
(01654) 782281

Corris

Mrs Christina Miller
Suite 1
Fronfelen Hall
Corris
Machynlleth
Powys
SY20 9TF
(01654) 761307

Dolgellau (Town)

Mr Rhys Williams
Tan y Coed
Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB
(01341) 421071

Dyffryn Ardudwy a Thalybont

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Ffestiniog (Town)

Mrs Ann Coxon
Council Office
5 High Street
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3ES
(01766) 832398
cyngortrefffestiniog@yahoo.co.uk

Ganllwyd

Sarah Roberts
Beudy Hendre
Abergeirw
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2PF
(01341) 440248
sarahthomas972@aol.com

Harlech (Town)

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanbedr

Mrs Morfudd W Lloyd
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL
(01341) 241645
tyddynhendre@tiscali.co.uk

Llandderfel

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
bethanj632@btinternet.com

Llanegryn

Mrs Llywela Carol Hughes
Tŷ’r Ysgol
Llanegryn
Tywyn
Gwynedd
LL36 9SS
(01654) 710613
c.hughes74@btinternet.com

Llanelltyd

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae’r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

Llanfair

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanfihangel-y-Pennant

Mrs Eileen Jones
Hafan Deg
Abertrinant
Bryncrug
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RG
(01654) 782281

Llanfrothen

Mr Kenneth Ll. Willams
18 Stryd Glaslyn
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9EG
(01766) 513633

Llangelynnin

Mrs Glenda Edwards
Elfan
Llwyngwril
Gwynedd
LL37 2JJ
(01341) 250291
gleneds@virginmedia.com

Llangywer

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanuwchllyn

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanycil

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
bethanj632@btinternet.com

Maentwrog

Carys Haf Jones
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL
(01766) 832442 / 07900 154947
carys_haf@yahoo.co.uk

Mawddwy

Mr Huw Tomos Jones
Henllys
Mallwyd
Machynlleth
Powys
SY20 9HS
(01650) 531405
huwjones792@btinternet.com

Pennal

Mrs Deilwen Breese
Gogarth
Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB
(01654) 791235
brees2000@aol.com

Penrhyndeudraeth (Town)

Mr Glyn Roberts Ysw.
3 Tai Meirion
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NB
(01766) 890483
glynctp@btinternet.com

Talsarnau

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Trawsfynydd

Ellen ap Dafydd
Administrative Officer
Traws – Newid
Llys Ednowain
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
(01766) 770324
Trawsnewid@btconnect.com

Tywyn (Town)

Mr Elwyn Evans
Council Office
High Street
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD
(01654) 712411
tywyntowncouncil@btconnect.com

 

Dwyfor Community Councils

Aberdaron

Mr Iwan Hughes
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU
(01758) 740196
iwan.hughes2@btinternet.com

Beddgelert

Mr Kenneth Lloyd Williams
18 Stryd Glaslyn
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9EG
(01766) 513633

Botwnnog

Mrs Gwenda Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8ET
(01758) 730357

Buan

Mrs Rhian Holt
Cil Llidiart
Lon Cefn Morfa
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8UW
(01758) 721033
Rhian@nefyn.eclipse.co.uk

Clynnog

Ken Williams
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG
(01286) 660141
ccclynnogfawr@hotmail.co.uk

Criccieth (Town)

Mr Robin Hughes
5 Stryd Fawr
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RN
(01766) 522641
robinyclerc@btinternet.com

Dolbenmaen

Miss Bethan Griffith
24 Lôn Ceredigion
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5PP
(01758) 613027 or 07917 612819
bethg@talk21.com

Llanaelhaearn

Miss Mary C Jones
Merbwll
Penlon Trefor
Clynnog Road
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5AB
(01286) 660768 or 07879 825459
mary.jones17@btinternet.com

Llanbedrog

Mr John Harris
Henllys Isaf
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7PG
(01758) 740061
johnharris.henllys@gmail.com

Llanengan

Ms Einir Wyn
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7HT
(01758) 712434 (home)
(01758) 712707 (office)
caedu@dialstart.net

Llannor

Mr Haydn Jones
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE
(01758) 614291
haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Llanystumdwy

Mr Richard J. Roberts
Aelybryn
Llanystumdwy
Cricieth
Gwynedd
LL52 0SS
(01766) 522258
richardaelybryn@yahoo.co.uk

Nefyn (Town)

Mr John Griffiths
Graig Las
High Street
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
(01758) 720507

Pistyll

Ms Elin Tudur
1 Fron Oleu
Ffordd Caernarfon
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5LN
(01758) 701698
elin@llynjoinery.com

Porthmadog (Town)

Mrs Glenda Burke
44 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE
(01766) 512683
clerccyngtreport@gmail.com

Pwllheli (Town)

Mr Robin Hughes
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5DH
(01758) 701454
cyngortrefpwllheli@btconnect.com

Tudweiliog

Mrs Glenys Peters
Llwyn Helyg
Llangwnnadl
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8NS
(01758) 770252

Can’t find what you’re looking for?Use the A-Z or search the site
TwitterFacebookGoogle+Email